KONTAKT

Naziv kompanije:

Evolution online - EON

Sedište:

Dr Ivana Ribara 158/28, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija

Matični broj:

17464272

Poreski identifikacioni broj:

102789279

Registarski broj:

1117464272

Šifra delatnosti:

6201

Tekući račun:

170-30005036000-02, Unicredit banka

Adresa:

Admirala Vukovića 10,
11000 Beograd

Tel - Fax:

+381 (0)11 24 74 364

Email:

office@eonsystem.com

Web:

http://www.eonsystem.com